Cracovia 3D

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa

GPS: N49°18'55'' E20°41'58''

Miejsce imprezy: Stara Lubowla

Termin realizacji: 2017-10-12 - 2018-1-28

Typ imprezy : wystawa, impreza dla dzieci, impreza dla młodzież, TIP

Jak wyglądały domy w średniowiecznym Krakowie? Jak wyglądały siedziby mieszczan, ich kamienice i pałace? Gdzie mieszkał słynny Lewko, żydowski bankier królów polskich, żupnik i dzierżawca królewskiej mennicy? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znaleźć można na wystawie Cracovia 3D na zamku Lubowla.

Krakowska przestrzeń miejska w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego od 12 października będzie udostępniona zwiedzającym w Muzeum Regionalnym w Starej Lubowli. Tematem ekspozycji jest prawo magdeburskie oraz jego wpływ na Kraków w czasie pięciuset lat jego funkcjonowania.

Wystawa przedstawia 500-letni okres historii miasta Krakowa. Od momentu ogłoszenia w połowie XIII wieku przez księcia Bolesława V Wstydliwego aktu lokacji Krakowa na prawie magdeburskim do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni „Prawa o miastach”, które pod koniec XVIII wieku położyło kres funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.

Zwiedzając wystawę możemy zapoznać się z różnorodnymi aspektami życia w mieście omawianego okresu: zobaczyć rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, poznać instytucje samorządowe, zagadnienia dotyczące sądownictwa, życia gospodarczego: rzemiosła i związanych z tym organizacji cechowych, handlu miejskiego i wielkiego handlu tranzytowego. Poznamy siedziby kupców i zamożnej warstwy mieszczaństwa, dowiemy się, jak zmieniał się system obronny miasta oraz jaki kształt otrzymała chrześcijańska architektura sakralna.

Prezentujemy również kilka cennych zabytków z czasów funkcjonowania Krakowa według reguł nakreślonych normami prawa magdeburskiego. Są to obiekty należące do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którego pracownicy są odpowiedzialni za powstanie tej wystawy. Przedstawiamy wyniki prac zespołu ekspertów, który, wykorzystując najnowsze badania naukowe i obecne możliwości techniczne, odtworzył wygląd aglomeracji krakowskiej z okresu największej świetności miasta w połowie XVII wieku oraz ukazał przemiany urbanistyczne Rynku krakowskiego od czasów przedlokacyjnych po drugą połowę XVIII wieku.

Efektem pracy ekspertów są komputerowe wizualizacje uzyskane za pomocą techniki trójwymiarowego modelowania oraz wykonane na ich podstawie modele fizyczne. Trzy metrowa panorama przedstawia spektakularny widok Krakowa według stanu z połowy XVII wieku wraz z otaczającymi miasto przedmieściami, jurydykami i wsiami. Historyczne rekonstrukcje zestawiono z dawnymi rycinami oraz ze współczesnymi fotografiami Krakowa, aby uzmysłowić zwiedzającemu skalę zmian, które zachodziły na przestrzeni czasu w topografii całego miasta.

Przyjdźcie cieszyć się rekonstrukcjami historycznymi i doznajcie przemiany urbanistyczne aglomeracji krakowskiej w atmosferze średniowiecza na Spiszu w Starej Lubowli.

Web: Zamek Lubowla

Galeria wideo