Pašiové služby Božie v Badíne

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Badín

GPS: N48°39'51'' E19°7'17''

Miesto konania: Badín

Termín konania: 14.4.2017

Typ podujatia: náboženské podujatie, Veľká noc, TOP podujatie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Badíne srdečne pozývajú na pašiové služby Božie na Veľký piatok, 14. apríla 2017.

Veľkopiatočné pašiové služby Božie v chrámoch charakterizujú význam a dôležitosť tohto sviatku v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V kostoloch sa čítajú alebo spievajú pašie, časti evanjelia. Evanjelici si tak pripomínajú vrchol Ježišovho utrpenia – umučenie, ukrižovanie a smrť na golgotskom kríži.

Na pašiových službách Božích bude kázať Milan Krivda, dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV. Udalosť z Horehronia v priamom prenose odvysiela RTVS na Jednotke od 10:00 do 11:40.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Hlási sa k nej 5,9 % populácie Slovenskej republiky. Vnútorná organizácia cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.

Evanjelický kostol v Badíne pochádza z polovice 19. storočia a postavili ho v neskoroklasicistickom slohu s neskorogotickými detailamiOrgan je z konca 19. storočia. Na evanjelickej fare v Badíne istý čas pôsobili  dvaja významní literárni činitelia a to A. H. Krčméry a A. Ľ. Katina.

Služby Božie sa uskutočnia v Evanjelickom kostole v Badíne (Krčméryho 6). Ak niekomu budú chýbať pašiové knižky, môže sa obrátiť na miestny zbor zabezpečujúci priebeh a program služieb Božích.

Z BOHOSLUŽIEB USKUTOČNÍ TELEVÍZNY PRENOS RTVS. ÚČASTNÍKOV BOHOSLUŽIEB PRETO PROSÍME, ABY DO KOSTOLA VSTÚPILI NAJNESKÔR 15 MINÚT PRED ICH ZAČIATKOM, teda o 9:45 hod. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Web: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Badíne