Od zrnitosti hliny k farbám majoliky

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'50'' E18°55'43''

Miesto konania: Martin

Termín konania: 5.4.2017 - 31.8.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Etnografické múzeum Slovenského národného múzea v Martine s radosťou pozýva na výstavu tvorby významnej keramikárky Jitky Petrikovičovej Od zrnitosti hliny k farbám majoliky.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 o 16:00 hod. v Etnografickom múzeu.

Jitka Petrikovičová (1926, Ostrava – 2012, Martin)

1942-1946 študovala na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Brne. V roku 1950 sa vydala za Jána Petrikoviča a presťahovala sa do Martina. Spočiatku pracovala v Matici slovenskej ako aranžérka, spolupracovala na výskume krojov pre Maticu slovenskú, v Lilgovskej dielni v Martine realizovala autorské modrotlačové návrhy. Od roku 1955 sa začala naplno venovať autorskej keramickej tvorbe – jej práce sa predávali cez TVAR, DIELO a v 70. rokoch 20. storočia vytvárala návrhy pre podnik Turčan v Martine.

Keramická tvorba autorky sa vyvíjala od jednoduchých foriem ovplyvnených dizajnom 60. rokov 20. storočia až k čoraz prepracovanejším a tematicky náročnejším dielam. Od 70. rokov 20. storočia je tvorba Jitky Petrikovičovej veľmi špecifická. Vychádza z točeného džbankárskeho tvaru, z ktorého vytvára nové kompozičné skladby – používala celé tvary, rozrezané polovičky, kombinovala glazúry a plochy nepokrytého črepu, motív stekania glazúr. Autorka sa v tvorbe cyklicky vracala k obľúbeným námetom a tvarom, ktoré ďalej poeticky a obsahovo rozvíjala. Okrem voľnej tvorby si našla autorka čas, aby realizovala malé dielka ako darčeky pre „radosť".

Zdroj: Etnografické múzeum SNM v Martine

Web: Etnografické múzeum Slovenského národného múzea v Martine