Nová doba, nový svet

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'45''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 1.10.2014 - 31.12.2014

Typ podujatia: výstava

Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave  prezentuje dobovú architektúru, urbanizmus, interiérovú a bytovú kultúru na Slovensku v období 1918 – 1948 sa začína 1. októbra 2014.

V priestoroch múzea na Vajanského nábreží v Bratislave sa dozvedia návštevníci nielen o intenzívnych zmenách v tejto oblasti, ktoré sa diali počas prvej Československej republiky, ale sa aj ocitnú v improvizovanej spálni, obývacej izbe, jedálni či kuchyni, aké boli typické pre toto obdobie.

Československá republika popri novom politickom usporiadaní otvorila dvere dokorán aj novým trendom v kultúre, umení a životnom štýle, čo bolo spojené so stavebným rozvojom slovenských miest. Synonymom doby sa stala modernosť. V oblasti architektúry v tomto období tvorilo niekoľko významných osobností: D. S. Jurkovič, B. Weinwurm, E. Belluš, J. Grossmann, M. M. Scheer, B. Fuchs a iní.

Myšlienky avantgardy a nové trendy v bývaní sa presadzovali veľmi intenzívne. Premietali sa do architektúry, urbanizmu, interiéru a každodenného života obyvateľov. Jednou z hlavných tém v tejto oblasti sa stalo zdravé bývanie. Bytová architektúra sa zamerala na uspokojenie zvýšených požiadaviek na hygienu či preslnenie bytov a jednotlivých obytných miestností, čo kontrastovalo s ponurým 19. storočím. Moderným trendom podliehal aj životný štýl jednotlivca. Modernosť sa stala hnacou silou zmien, ktoré sa dajú vystihnúť synonymom – nová doba, nový svet.

Výstava Nová doba, nový svet bude otvorená pre verejnosť  do 31. decembra 2014, v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave. Autorom výstavy je Ing. arch. Dušan Mellner.

Zdroj: SNM

Web: www.snm.sk