Noc múzeí a galérií

18. mája ostanú brány múzeí a galérií na celom Slovensku otvorené do neskorých hodín. Noc múzeí a galérií popri tom ponúkne bohatý sprievodný program.

Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, keď múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby sme pamätali na bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním, odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Celoeurópska noc pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo si v krátkom čase získala veľkú obľubu a každoročne priťahuje veľké množstvo návštevníkov. 15. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku - v sobotu 18. mája. Dvere múzeí a galérií zostanú otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií.

Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred štrnástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí prebieha pod patronátom Rady Európy.

Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Múzeá a galérie sa počas Noci múzeí a galérií orientujú na to, čo počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Cieľom tejto noci je rozšírenie tradičnej ponuky múzeí o činnosti inak ukryté pre zrakmi návštevníkov. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. Patria sem prehliadky depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, ale aj nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách.


Objavte v tento deň a najmä v túto noc poklady múzeí a galérií, ich programy, výstavy a rôzne podujatia. Historické aj moderné priestory desiatok múzeí, galérií, hradov, zámkov, palácov a iných pamiatok vám ukážu Slovensko a jeho kultúrne bohatstvo z netradičného uhla pohľadu.

Web: Noc múzeí a galérií

Videogaléria