Národná slávnosť na Devíne

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'34'' E16°58'48''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 22.4.2017

Typ podujatia: folklórne podujatie, iné podujatie, náboženské podujatie, TOP podujatie

V sobotu 22. apríla 2017 sa v bratislavskej mestskej časti Devín už po šiesty raz uskutoční matičná Národná slávnosť na Devíne.

Toto podujatie sa koná ako výročná pripomienka pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda a vychádzky Štúrovcov na hrad Devín, ktoré majú v dejinnej tradícii slovenského národa trvalé a nezastupiteľné miesto.

Ročník 2017 špecificky pripomenie pobyt Antona Bernoláka na devínskej fare a výročie smrti sv. Metoda 6. apríla 885. Organizátorom podujatia je už tradične Dom Matice slovenskej v Bratislave, no podieľajú sa na ňom aj iné štátne, regionálne, mestské, obecné a cirkevné inštitúcie. V tomto roku bude hlavným organizátorom liturgickej časti podujatia Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha Gréckokatolíckej eparchie, pod ktorého vedením bude zabezpečovaná slávnostná ekumenická bohoslužba, na ktorej bude zastúpená väčšina slovenských cirkví.

V rámci Národnej slávnosti na Devíne sa uskutoční i II. folklórny festival Matice slovenskej, na ktorom sa predstavia:

folklórny súbor ZEMPLÍN Michalovce z Košického samosprávneho kraja, Banícky spevácky zbor Špania Dolina a detský folklórny súbor PRVOSIENKA z Banskobystrického samosprávneho kraja, divadelno-hudobná skupina zastupujúca Oravský hrad – Oravské múzeum a folklórny súbor ORAVAN Nižná nad Oravou zo Žilinského samosprávneho kraja, súbor LIMBORA Prečín z Trenčianskeho samosprávneho kraja, mládežnícky a detský folklórny súbor MATIČIARIK Nové Zámky z Nitrianskeho samosprávneho kraja, detský a mládežnícky súbor KRPČIARIK Dunajská Streda a spevácky súbor PUSTAKERČANKA z Trnavského samosprávneho kraja a folklórny súbor KARPATY z hostiteľského Bratislavského samosprávneho kraja


Časový a miestny harmonogram jednotlivých častí podujatia:

9:30 - 9:40
Obsah:        Príhovor, kladenie vencov a kytíc k súsošiu sv. Cyrila a sv. Metoda
Miesto:        Priestranstvo pri Súsoší sv. Cyrila a sv. Metoda pri Farskom kostole Svätého kríža, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Devín
9:45 - 9:55
Obsah:        Príhovor, kladenie vencov a kytíc k pamätnej tabuli Antona Bernoláka
Miesto:        Priestranstvo pred pamätnou tabuľou Antona Bernoláka na budove R.k. farského úradu, Štítová 1, Bratislava-Devín
10:30 - 10:45
Obsah:        Príhovor, kladenie vencov a kytíc k pamätnej tabuli Ľ. Štúra a štúrovcov
Miesto:        Priestranstvo pred pamätnou tabuľou pripomínajúcou prvý výstup štúrovcov na Devín dňa 24.4.1836, priestory hradu Devín
11:00 - 12:00
Obsah:        Ekumenická pobožnosť; hlavný organizátor Jeho Excelencia Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi
Miesto:        pri základoch veľkomoravského kostola, priestory hradu Devín
13:00 - 13:40
Obsah:        Štátna hymna, slávnostné piesne; príhovory predstaviteľov MS a čestných hostí - pripomienka úmrtia sv. Metoda 6.4.885, pôsobenia A. Bernoláka na fare v Devíne a pripomienka výstupu štúrovcov na Devín
Miesto:        Hlavné javisko s hľadiskom, priestory dolného hradu
13:40 - 17:40
Obsah:        II. folklórny festival Matice slovenskej; Veľkomoravská dedina; „Bratislava - hlavné mesto všetkých krajov Slovenska“ - Prezentácia samosprávnych krajov v hlavnom meste Slovenska
Miesto:        Hlavné javisko s hľadiskom, priestory dolného hradu

Web: Matica slovenská