Národná slávnosť na Devíne

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'34'' E16°58'48''

Miesto konania: Bratislava - Devín

Termín konania: 24.4.2018

Typ podujatia: divadelný festival, náboženské podujatie, výstava, podujatie pre mladých, TIP

Na Juraja 1836 boli na Devíne študenti so Štúrom, tento rok tam idú zas. S Maticou slovenskou a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania si pripomenú pôsobenie sv. Cyrila a sv. Metoda a vychádzky štúrovcov na hrad Devín, ktoré majú v dejinnej tradícii slovenského národa trvalé a nezastupiteľné miesto.

Presne v deň vychádzky štúrovcov, teda 24. apríla, sa v bratislavskej mestskej časti Devín už po siedmy raz uskutoční matičná národná slávnosť. K Matici slovenskej sa tento rok pridala aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a na slávnosť pozvali študentov. Samozrejme, vítaní sú všetci.

Národná slávnosť na Devíne sa tento rok uskutoční s novou koncepciou, približujúcou sa k myšlienke pamätnej vychádzky štúrovcov na Devín. Program sa zameriava najmä na študentov, ale vítaní budú všetci matičiari a záujemcovia o pripomínanie si slávnej histórie slovenského národa.

Slávnosti oficiálne začnú o jedenástej hodine dopoludnia na hrade pri pamätnej tabuli. V slávnostnom programe budú účinkovať samotní študenti, ale bude mať aj duchovnú ekumenickú časť. V prípade, že sa chcete zúčastniť, stačí pri vstupe na hrad uviesť, že ste účastníci akcie, a dostanete nulovú vstupenku. A ak máte, nezabudnite si so sebou vziať štátnu alebo matičnú zástavu.

Druhá časť slávnosti sa bude konať v spoločenskej sále Reštaurácie u Srnčíka v Devíne. Pripravený je program, ktorého hlavnými protagonistami budú predseda Matice slovenskej a herec Michal Kubovčík, ktorý je autorom projektu Baštrng. V ňom ponúka svojský, ale pre mládež atraktívny pohľad na diela slovenskej literatúry a histórie.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Hlási sa k nej 5,9 % populácie Slovenskej republiky. Nedávno oslávila 500. výročie reformácie. Vnútorná organizácia cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.

Web: Matica slovenská

Videogaléria