Na kolesách proti rakovine

Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte zo Sydney v roku 2000, onkologického pacienta Radovana Kaufmana. Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane Na kolesách proti rakovine.

Ambíciou 15. ročníka je opäť naplno rozkrútiť kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširovať osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle.

Patrónkou aktuálneho ročníka kampane je vynikajúca paralympijská športová strelkyňa Veronika Vadovičová, držiteľka viacerých zlatých medialí a svetových rekordov z paralympijských hier a iných súťaží. Kampaň Na kolesách proti rakovine podporujú aj vynikajúci cyklistickí reprezentanti Slovenska Juraj Sagan a Michael Kolář.

Kvalitatívne výsledky projektu sú priamo spojené s kvantitatívnymi - čím väčšia účasť na podujatiach kampane Na kolesách proti rakovine, tým širší záber jej osvetových a vzdelávacích aktivít s pozitívnym vývojom názorov na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov, čo vyvoláva o to pozitívnejší účinok na zdravý životný štýl a tým väčší finančný príspevok do verejnej zbierky. Za prvých 12 rokov takto nadácia zakúpila pre Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied 6 diagnostických prístrojov v celkovej sume 389 316 eur.

Každé podujatie v rôznych obciach Slovenska bude mať niekoľko spoločných bodov:

  1. Symbolická jazda na najrôznejších kolieskových "približovadlách", nevylučujúc napríklad ani detské kočíky, kancelárske kreslá a podobne, v primeranej dĺžke pre rôzne vekové kategórie a typy vozidiel
  2. Osvetové aktivity: príhovory vedcov a lekárov o problematike prevencie pred nádorovými ochoreniami a zdravom životnom štýle; individuálne konzultácie s nimi o osobných problémoch
  3. Kultúrne vystúpenia miestnych umelcov, ale aj známych osobností z oblasti umenia, športu, verejného života
  4. Rôzne súťaže: slalom na kolobežkách či kolieskových korčuliach, najpomalší cyklista bez dotyku zeme, atď. Ďalšie body programu budú podľa možností a nápadov miestnych organizátorov, napríklad preteky bicyklov a iných vozidiel na čas

V roku 2017 je cieľom kúpiť dôležitý prístroj laminárny box. Je to prístroj nevyhnutný pre sterilnú prácu s biologickým materiálom. Slúži na analýzu zmien v nádorových bunkách onkologických pacientov a identifikáciu nových, nádorovo-špecifických onkomarkerov (produktov nádorových buniek, ktoré sa uvoľňujú do krvi). Pomôže realizovať experimenty zamerané na najmodernejšie spôsoby liečby onkologických ochorení, pri ktorých odborníci využijú aj progresívne prístupy z oblasti nanomedicíny. Získané výsledky umožnia lepšie pochopenie nádorového procesu a nájdenie nových terapeutických možností, predovšetkým u ochorení, ktoré sú rezistentné na klasickú liečbu. Cena jedného zariadenia je približne 12 tisíc eur.

Získavanie finančných alebo nefinančných prostriedkov pre projekt bude prebiehať v podobe zabezpečenia kampane Na kolesách proti rakovine (výroba propagačných materiálov, cestovné a dopravné, organizačno-personálne zabezpečenie, sprievodný program) a zabezpečenia finančných darov do verejnej zbierky (napríklad štartovné od aktívnych účastníkov kampane, zbieranie do pokladničiek, prevod na zbierkový účet). Na naplnenie oboch cieľov budú slúžiť benefičné akcie (najmä koncerty), aukcie (obrazy a fotografie priaznivcov), písomné a individuálne oslovovanie nadácií, ochodných spoločností a jednotlivcov, žiadosti o granty a dotácie (štátna správa a miestna samospráva - mestá, obce, samosprávne kraje).

Nadácia Výskum rakoviny ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú projekt podporiť či už účasťou na akciách kampane Na kolesách proti rakovine, alebo priamym príspevkom na niektorý z jej účtov. Pretože pomoc znamená nádej.

Web: Na kolesách proti rakovine Nadácie Výskum rakoviny

Videogaléria