Miriama Schniererová: Shadows of light - Tiene svetla

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Nové Zámky

GPS: N47°59'4'' E18°9'49''

Miesto konania: Nové Zámky

Termín konania: 18.5.2017 - 24.6.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Miriama Schniererová, rodáčka z Tvrdošoviec a absolventka katedry maľby a iných médií v ateliéri I. Csudaia a D. Fishera, predstaví po prvýkrát svoju tvorbu v rodnom regióne na samostatnej výstave v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.

Shadows of light – tiene svetla – symbolizujú koniec určitej éry, zašlú slávu a pamiatku na uplynulé udalosti, ktorých tiene nás stále sprevádzajú. Výstava prehlbuje a ďalej rozvíja tému pominuteľnosti a spomienok, ktorej sa venuje prakticky od štúdia. Autorka tu predstaví najmä komornejšie plátna, ktoré inštaluje do podoby filmových políčok či tematicky nadväzujúcich triptychov, vytvárajúcich ilúziu priestoru. Zapĺňa ich všednými predmetmi a miestami, pričom diváka pozýva k ich znovuobjavovaniu taktiež pomocou techniky striedania voskových a farebných vrstiev na plátne a ich následného preškrabávania.
 
Výstava tematicky plynie v dvoch navzájom sa prepájajúcich líniách. Jednou sú interiérové výjavy, sústreďujúce sa na zátišia z každodenných predmetov. Jedným z ústredných motívov je luster ako komplikovaný monumentálny šperk, pôvodne zdobiaci a osvetľujúci priestor. Miriama Schniererová ho transformuje do pozície nepotrebného starého predmetu a odstraňuje jeho základnú funkciu - on sám sa tak stáva tieňom, pozostatkom po „svetle.” Druhú líniu tvorí rovina prírody ako večnej, človeka presahujúcej sily. Reprezentuje ju motív záhrady, odpradávna vnímaný ako miesto duchovnej obrody a očisty, ktorá je zároveň spájaná s tematikou strateného raja, s nostalgiou po zlatom veku ľudstva. V tvorbe Miriamy Schniererovej sa stratená záhrada vynára na obrazoch ako i v trojrozmernej svetelnej inštalácii ako túžba po znovuobrodení.

Web: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch