Marco Gerbi: Otázky bez odpovedí

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Smižany

GPS: N48°57'22'' E20°31'9''

Miesto konania: Smižany

Termín konania: 7.4.2017 - 31.5.2017

Typ podujatia: výstava, podujatie pre deti, Noc múzeí a galérií

Autorskú vernisáž talianskeho umelca Marca Gerbiho 7. apríla 2017 o 17:00 prináša Obecné kultúrne centrum Smižany.

Prvá výstava talianskeho umelca Marca Gerbiho v OKC Smižany predstavuje 33 diel pochádzajúcich z dvoch posledných cyklov autora, z ktorých prvý je venovaný Božskej komédii od veľkého básnika Danteho Alighieriho a druhý postavám “superhrdinov”, predovšetkým predstaviteľom komiksov amerického vydavateľstva Marvel.

Marco Gerbi sa narodil vo Florencii v roku 1966. Ako obdivovateľ klasických štúdií sa dostal do kontaktu s novými umeleckými realitami, aj medzinárodnými, už koncom osemdesiatych rokov 20. storočia. Jeho prvá autorská výstava, na ktorej predstavil výber diel realizovaných technikou založenou na použití tlačiarenského atramentu, sa uskutočnila v roku 1995. Vo Florencii spoznáva Roberta Malquoriho, prepojeného so skupinami Gruppo 70, Centro Tèchne a Škandinávsky Bauhaus a zisťuje že má veľa styčných bodov s dielom tohto umelca.
V roku 2000 opúšťa Taliansko a usádza sa na Slovensku, kde spoznáva rôznych miestnych umelcov a pokračuje v tvorbe.Následne uzatvára priateľstvo s Luciou Marcucci, predstaviteľkou vizuálnej poézie a členkou skupiny Gruppo 70, s básnikom Sarencom a s Carlom Pallim, významnou osobnosťou v oblasti Vizuálnej poézie, Fluxusu a iných oficiálnych a alternatívnych hnutí a smerov.
V priebehu rokov mal umelec autorské výstavy v Zichyho paláci v Bratislave, v Talianskom kultúrnom inštitúte v Prahe, v Budapešti, Krakove, Stuttgarte a vo Viedni, v Kultúrnom centre Izabelin vo Varšave, na Medzinárodnom salóne kníh v Turku, v banke Monte dei Paschi v Belgicku v Bruxelles a naposledy v Talianskom kultúrnom inštitúte v Copenhagen a v Mestskej knižnici v Sofii. 
Jeho diela sa nachádzajú vo významných zbierkach v Taliansku ako v Nadácii Berardelli v Bresci, v Carlo Palli Collection v Prate, v Museo della Carale v Ivrei, v Nadácii Luciana Benettona v Trevise, v Belgicku v banke Monte dei Paschi v Bruxelles a na Slovensku vo VÚB Banke, v Považskej galérii v Žiline a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Predstavivosť Marca Gerbiho je veľmi rôznorodá a zobrazuje evidentné väzby s vizuálnou poéziou – typicky talianskou súčasnou experimentálnou poéziou, ktorá vďaka umelcom ako je Lamberto Pignotti a Eugenio Miccini a básnikom ako Adriano Spatola a Giulia Niccolai nahrádza “pragmatickú komunikáciu estetickou” (Ballerini), čím obnovuje iný než denotatívny a referenčný význam predmetov.

Zobrazené figúry sú vystavené umeleckému prerodu: z predmetov, ktoré sa spájajú s konzumizmom sa stávajú ikonické obrazy s estetickou funkciou a nútia užívateľa klásť si otázku o samotnom význame ich existencie.

Niekedy sú obrazy skutočnými a osobitými otvorenými dielami, niekedy sú operetami s ironickým nápevom. Keď sa oslobodia od svojho predurčeného významu, je na divákovi, aby odhalil ich rôzne možnosti života, skrytý odkaz, nový obsah.

Zdroj: OKC Smižany

Web: Obecné kultúrne centrum Smižany