Malacká šošovica

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, Malacky

GPS: N48°26'12'' E17°1'8''

Miesto konania: Malacky, Kláštorné námestie

Termín konania: 24.9.2016

Typ podujatia: gastronomické podujatie, iné podujatie

Ani rok 2016 sa nezaobíde bez Malackej šošovice. Tohtoročná šošovica už pomaly začala klíčiť, poriadne je zalievaná, aby ju už všetci čoskoro mohli ochutnať. Tento rok to bude 24. septembra. A ako vždy, na Kláštornom námestí v Malackách.

„Išeu Macek do Mauacek…“ spieva (nielen) celé Slovensko. Ľudovú pieseň o Mackovi, ktorý prišiel mlátiť šošovicu do Malaciek, nič v známosti Malaciek u Nemalačanov neprekoná. Preto. Šošovica ako zázračný zdroj energie a podľa ľudovej tradície aj hojnosti je tým správnym symbolom na spájanie všetkých týchto aktivít do pravidelných podujatí, ktoré prispejú k obnove lokálnych trhov pre sezónnych potravinových producentov, farmárov, záhradkárov, remeselníkov.

Súčasťou Malackej šošovice sú rôzne druhy tvorivých workshopov, prezentácia aktivít občianskych združení, výstavy miestnych umelcov, fotografov, prednášky s témami týkajúcimi sa histórie Malaciek, ale aj praktickými ukážkami občianskeho aktivizmu a zrealizovaných projektov.

Malacká šošovica dáva priestor a podporuje miestnych výrobcov a myšlienku zdravej alternatívy, originálnych ručne robených výrobkov a nekomerčnej zábavy na jednom mieste.

Malackú šošovicu nájdete aj na FB

Web: www.malackasosovica.sk