Majstri majoliky dnes II.

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°42'59'' E21°15'40''

Miesto konania: Košice

Termín konania: 23.3.2017 - 13.6.2017

Typ podujatia: výstava

Originálna výstava Majstri majoliky dnes II. prichádza aj do Košíc a prináša pohľad na súčasnú produkciu majoliky, tak ako ju vyrábajú a cítia talentovaní majstri z desiatich vybraných keramických dielní na západnom Slovensku. Takmer všetci vyšli z družstva Slovenská ľudová majolika, odkiaľ ich cesty viedli k spolupráci s ÚĽUVom.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby prináša príbeh majoliky, ktorý na území Slovenska trvá už viac ako štyri storočia. Výstava je pokračovaním inštalácie s rovnomenným názvom Majstri majoliky dnes z roku 2009, ktorá mapovala uvedený druh keramiky na západnom Slovensku tak, ako ho priniesol vtedajší terénny výskum.

Výstavná kolekcia je výkladnou skriňou keramikárskej zručnosti vybraných majstrov zo západného Slovenska, ktorí v novej tvorbe úspešne aplikujú tradičné tvary a dekory. Kolekciu tvoria dekoratívne a úžitkové majolikové výrobky ako sú džbány, fľaše, taniere, misy, ale aj romantická kúpeľňová súprava, či moderná keramika. Majstri oživujú tradičné figurálne, architektonické, rastlinné a zvieracie motívy, ktoré sú charakteristické pre majoliku. V spojitosti s novými návrhmi tvarov a vzorov sa im podarilo vytvoriť originálnu a prekvapivo súčasnú keramiku. Na výstave sa predstavuje 22 autorov, väčšinou bývalých absolventov modranskej keramickej školy. Aj medzi nimi existuje špecializácia – džbánkari, maliari reliéfnych kachlíc či tvorcovia majolikových figúrok.

Tentokrát sa ÚĽUV zameriava na desať dielní, ktoré oslovil s víziou vytvorenia novej výstavnej kolekcie. Autori sa v nej okrem nadväznosti na vlastnú produkciu odvážili vkĺznuť do tvorby novej, pričom zachovávajú využívanie tradičných tvarov a dekorov. Návštevníci výstavy môžu obdivovať diela Milana a Viery Árendášovcov, Jána Graneca, Vlastimila Havlíčka, Drahoslava Chalányho, Daniely Jakubcovej, Mariána a Jakuba Liškovcov, Petra Lužáka, Anny a Jána Pečukovcov, Jany a Alexandra Sklenárovcov, Jána Viglaša a Tatiany Homolayovej-Hanzelovej, ktorí spoločne poukazujú na význam majoliky a jej nezastupiteľné miesto v zozname poctivých, tradičných remesiel.

Remeselné príbehy autorov výstavy majú mnoho spoločného. Takmer všetci vyšli z družstva Slovenská ľudová majolika v Modre, odkiaľ ich cesty doviedli k spolupráci s ÚĽUV-om. Neskoršie založenie vlastnej dielne bolo naplnením ich osobnej túžby vytvárať keramiku s osobitým rukopisom. Výstava Majstri majoliky dnes II. je vzácnou príležitosťou posúdiť tvorivý potenciál súčasných majstrov. Z rozhovorov s nimi cítiť úctu k remeslu, tvorbe, no najmä ich lásku k majolike ako takej. Ich vyznania a prezentované diela azda oslovia nielen návštevníkov výstavy, ale aj mladšiu generáciu tvorcov. Predmetový aj duchovný obsah výstavy ÚĽUV-u sú dôkazom toho, že „v dlhej ľudskej epizóde, remeslo je opäť v móde“. 

„V dlhej ľudskej epizóde,
remeslo je opäť v móde.“

Výrobe majoliky sa venujú ľudia na západnom Slovensku už viac ako 400 rokov. Práve habánom vďačíme za to že výroba na tomto území postupne zľudovela a vznikli strediská keramickej výroby s dnes už typickým dekorom.

Po roku 1989 znovu ožilo kachliarstvo na Slovensku a keramikári na západnom Slovensku pri tomto povolaní využívajú svoje profesionálne znalosti a zručnosti. Na výstave sa preto objavuje tiež niekoľko maľovaných kachlíc z realizovaných kachľových pecí. Všetkých súčasných majolikárov spája nielen úcta k tradícii, ale aj odvaha využívať prvky zo starých predlôh v nových tvarových a funkčných súvislostiach.

Pútavú časť výstavy v Galérii ÚĽUV tvoria figurálne plastiky. Predstavuje sa hneď niekoľko autorov tohto žánru. Práce na výstavu pochádzajú z osobných archívov autorov, zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku, Slovenskej ľudovej majoliky Modra, Múzea Ľ. Štúra – SNM Modra a z dokumentačných zbierok ÚĽUV.

Web: Ústredie ľudovej umeleckej výroby