Krížová cesta Božieho milosrdenstva

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Svit

GPS: N49°3'33'' E20°12'29''

Miesto konania: Svit

Termín konania: 25.3.2016

Typ podujatia: Veľká noc

Pozývame vás na rekonštrukciu Krížovej cesty v meste Svit.

1. zastavenie Ing. Miroslav Škvarek, primátor
2. zastavenie Lektori
3. zastavenie Rehoľné sestry
4. zastavenie Gréckokatolíci
5. zastavenie Podskalka – lektori
6. zastavenie Gréckokatolíci
7. zastavenie Podskalka
8. zastavenie Spevokol Slniečko
9. zastavenie Modlitby matiek
10. zastavenie Gréckokatolíci
11. zastavenie Ružencové bratstvo
12. zastavenie Skala – Dielo Máriino
13. zastavenie Akolyti a mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania
14. zastavenie Skauti