Krátke fašiangovanie - dlhé zimovanie

Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, Trebišov

GPS: N48°37'26'' E21°43'14''

Miesto konania: Trebišov

Termín konania: 25.1.2018

Typ podujatia: Fašiangy, podujatie pre deti, prednáška, podujatie pre mladých

O tom ako zachovať a dostať do povedomia tradície a zvyklosti našich predkov, ako sa rozprávať o ich pôvode, vývoji a význame sa na príklade fašiangov dozviete v Zemplínskej knižnici v Trebišove.

V rámci cyklického podujatia tu žiakom základných škôl predstavia fašiangové obdobie, ktoré je podľa tradícií a zvykov predkov obdobím hodovania a veselosti. Jeho vyvrcholením bola fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby“, v ktorom sa stierali spoločenské bariéry. Táto zábava sa považuje za najživšie ľudové divadlo.

Častokrát takým býva aj dnes a aby to tak zostalo, treba sa o tom rozprávať s cieľom zachovať tieto pestré zvyky a tradície. Príďte sa aj vy dozvedieť viac.

Web: Zemplínska knižnica v Trebišove

Videogaléria