Krásavice zahalené v dyme

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

GPS: N48°23'3'' E20°1'18''

Miesto konania: Rimavská Sobota

Termín konania: 20.5.2017 - 31.7.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Historické fajky z obdobia 17. - 20. storočia, ako aj fajčiarske potreby súvisiace s fajčením tabaku z fajky predstaví neobvyklá výstava v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.

Piate najstaršie slovenské múzeum sa už trinásty raz zapája do Noci múzeí a galérií. Pri tejto príležitosti prichádza s výstavou historických fajok a fajčiarskeho náčinia zo svojich zbierok.

Zbierka fajok Gemersko-malohontského múzea predstavuje rozsahom pomerne malý, avšak o to rôznorodejší zbierkový fond, ktorý v mnohých smeroch obsahuje aj unikátne a výnimočné fajky s vysokou umeleckou a estetickou hodnotou. Zbierku fajok múzea predstavuje takmer 100 kusov fajok. V zbierke sú zastúpené fajky vyrobené z rôznych druhov materiálu, ako hlina, drevo, porcelán, sepiolit alebo parožie.

Z chronologického hľadiska je zaujímavá keramická fajka opatrená zelenou glazúrou a plochým rebrom. Fajka bola objavená počas archeologického výskumu Hlavného námestia v Rimavskej Sobote. Táto fajka predstavuje najstaršiu fajku zo zbierok múzea a pochádza zo 17. storočia. V zbierke sú zastúpené aj turecké fajky pochádzajúce zo 17. storočia. V zbierke fajok múzea majú výnimočné postavenie fajky z pozostalosti rimavskosobotského rodáka a zakladateľa uhorského klasicistického sochárstva Istvána Ferenczyho (1792 – 1856).

Mimoriadny umelecký a estetický zážitok poskytne luxusná fajka zhotovená zo sepiolitu. Krk fajky je realisticky a plasticky stvárnený vo forme ľudskej ruky, v ktorej sedí žena – matka na rukách držiac dve malé deti. Na výstave je prezentovaná aj fajka vysokej historickej hodnoty. Predstavuje ju dvojdielna fajka vyrobená zo sepiolitu a podľa nápisu na striebornom vrchnáčiku hlavičky usudzujeme, že fajka patrila dedičnému trenčianskemu a liptovskému županovi Štefanovi Ilešházimu (1762 – 1838). Fajka pochádza z roku 1818.

Na sprístupnenej výstave sa návštevníci môžu oboznámiť aj s pomôckami a potrebami, ktoré boli používané pri fajčení a užívaní tabaku. Vystavené sú rôzne druhy stojanov na fajky (pipatórií), rôzne druhy mešcov na tabak, rôzne druhy tabatierok na šnupací tabak, ocieľky na zapaľovanie fajok, náradie na čistenie fajok, ako aj rôzne druhy zápaliek a popolníkov.

Web: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote