Kontexty – Vzťahy – Súvislosti

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, Dolný Kubín

GPS: N49°12'26'' E19°17'48''

Miesto konania: Dolný Kubín

Termín konania: 25.1.2018 - 8.4.2018

Typ podujatia: výstava

Výstava v Oravskej galérii priblíži verejnosti aktuálnu tvorbu piatich výtvarných umelcov, ktorí dlhodobo výtvarne a pedagogicky pôsobia v liptovskom regióne a na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, avšak ich tvorba a význam presahuje regionálne hranice a sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarného umenia na Slovensku.

Výstavu premiérovo v menšom rozsahu predstavili v Rumansky Art Centre. Priblíži najnovšiu tvorbu umeleckých osobností, ktoré spája nielen záujem o výtvarné umenie a vlastné tvorivé aktivity, ale aj hlboký vzťah k miestu, odkiaľ pochádzajú ako Ján Kudlička, Pavol Rusko, Ján Hrnčiarik a Rastislav Biarinec, prípadne kde dlhodobo pôsobia, čo je prípad Marty Bošelovej.

Prostredie Liptova, ale aj blízkej Oravy, sa v tvorbe všetkých autorov intenzívne rôznym spôsobom premieta. Výstava vypovedá o hodnotách ako je vzťah ku krajine a tradíciám priestoru, ku ktorému majú hlboké väzby. Vystavený súbor diel zdokumentuje ich tvorbu z posledných rokov, tematicky previazanú s týmto regiónom.

Venisáž výstavy sa uskutoční 25. januára o 16:30 v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne, metropole Oravy. Výstava samotná potrvá do 8. apríla.

Autor: Zuzana Gažíková

Web: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Videogaléria