Juliana Mrvová: Travelóg

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'51'' E17°34'57''

Miesto konania: Trnava

Termín konania: 12.5.2017 - 2.7.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Autorská výstava maľby a kresieb etablovanej výtvarníčky Juliany Mrvovej v trnavskej Galérii Jána Koniarka je retrospektívnym projektom autorkinej tvorby posledných piatich rokov, kedy sa intenzívne venovala skúmaniu nových svetov pre svoju maľbu na vlastných výskumných výpravách po Európe a svete.

Výtvarníčka mladšej generácie počas rezidenčných pobytov, ako aj cestovateľských putovaniach, skúmala krajinu, jej rastlinstvo a živočíšstvo a zoznamovala sa s ľuďmi, ktorí tam žijú. Z týchto mikro-príbehov neskôr skladá mentálne mapy – obrazy a kresby a zaznamenáva nielen svoje zážitky, ale aj svoj vzťah k danému miestu. Neskôr z vlastných kresieb a fotografií vytvára sériu obrazov doma v ateliéri.

Všetko to začalo v roku 2012 vo francúzskej dedinke Marnay-sur-Seine, kde vytvorila prvé veľkoformátové kresby na spôsob mentálnych máp či denníkov, a kde vznikli aj prvé texty z mikro-objaviteľských výprav pod názvom Lettres a Beata (písané kurátorke výstavy Beate Jablonskej). Ďalším krokom bol projekt Jednota, pre Periférne Centrá v Dúbravici (2012, vystavené do 2013), kde vzniklo dielo veľkorysého formátu 380 cm x 980 cm na stene obchodu Jednota. Dielo skúmalo autorkin vzťah k tejto dedine v srdci Slovenska a k jej obyvateľom, ktorí sa tiež podieľali na jeho vzniku.

Nedávne pobyty v exotických krajinách Ázie (India- máj 2016, Laos a Vietnam - zima 2014-2015) a Ameriky (Mexiko a Texas - jar 2016) zmenili jej spôsob nazerania na obraz. Ten sa stal ešte viac záznamom podobným viktoriánskym záznamom z moreplaveckých výprav, ako aj obrazovým denníkom – travelógom. K pobytom mimo Európu môžeme pridať aj tie európske – dva mesiace v litovskej Nida v zime 2013, talianske Apricale, španielska Chelva v zime 2014, rumunská Delta Dunaja v 2014 a Transylvánia v 2015. Počas týchto pobytov, trvajúcich od týždňa po dva mesiace, vzniká veľké množstvo kresieb, skíc, akvarelov ale aj fotografií a textových záznamov. Tieto sú súčasťou obrazu, ktorý si o danej krajine autorka vytvára. Z nich ešte počas pobytu vytvára väčšie diela, ktoré sú syntézou a zároveň mapou, kolážou, ale aj vyjadrením vzťahu k miestu. Neskôr sú v ateliéri analyzované a vznikajú z nich ďalšie diela.

Hlavnými témami, ktoré sa v tejto novej sérii objavujú, sú okrem záujmu o vedeckú kresbu rastlín aj motív rozprávania – narácie, ako aj putovania. Chôdza, presun loďou, či maximálne bicyklom sú pomalým spôsobom skúmania svojho okolia, ktoré umožňujú presnejšie pozorovanie. Kresba a text sú v protiklade k technickým obrazom pomalým ale možno presnejším záznamom krajiny či príbehu. V kresbách a maľbách je obsiahnutý záujem o ekológiu, sociálne a kultúrne špecifiká navštívenej krajiny či miesta. Do tvorby samozrejme vstupujú aj konkrétne výtvarné prejavy krajiny, ktoré majú vplyv na charakter kresby a maľby (napríklad v Mexiku či Indii).

Výstava v priestoroch Kopplovej vily GJK bude prezentovať výber kľúčových diel z posledných piatich rokov (vrátane nových diel vytvorených v r. 2017), viacerých veľkoformátových obrazov (do 200 x 250 cm) doplnený kresbami malého aj veľkého formátu. Súčasťou výstavy budú aj texty denníkového charakteru autorky.

Španielsky hosť Gabriela Valls Schorr je hudobníčka, výtvarníčka, pedagogička a cestovateľka, ktorá sa dlhodobo venuje štúdiu indickej miniatúry a túto dopĺňa vlastnými kolážovými zásahmi. Autorka s ňou prežila intenzívny mesiac spolupráce a spolubývania v Indickej Sohre v máji 2016.

Vernisáž výstavy sa koná 12. mája 2017 o 18:00 v Kopplovej vile, kde potrvá do 2. júla 2017.

Web: Galéria Jána Koniarka v Trnave