ITF Slovakiatour 2017

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'1'' E17°6'3''

Miesto konania: Bratislava, výstavisko Incheba

Termín konania: 26.1.2017 - 29.1.2017

Typ podujatia: veľtrh, výstava, TOP podujatie

V dňoch 26. - 29. januára 2017 všetkých, ktorých zaujíma cestovanie, poľovníctvo, alebo šport či zdravý životný štýl pozývame na 23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorého sprievodnými akciami budú 24. ročník výstavy Poľovníctvo a oddych a 9. ročník výstavy Wellness a fitness.

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín.

Výstava Poľovníctvo a oddych je venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Firmy s ponukou loveckého sortimentu majú jedinečnú možnosť osloviť vášnivých poľovníkov a poskytnúť im množstvo užitočných informácií z danej oblasti. Nebudú chýbať ani ukážky sokoliarstva, vábenia zveri, ochutnávky a taktiež aj niečo z poľovníckej legislatívy.

Výstava Wellness a fitness je najväčšou výstavou na Slovensku zameranou na šport. Aktívne propaguje zdravý životný štýl prezentáciou rôznych noviniek z tejto oblasti, ukážkami rôznych typov cvičení a bohatým sprievodným programom.

Zdroj: Incheba Expo Bratislava

Web: www.incheba.sk