Hronsecká lipová ratolesť

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Hronsek

GPS: N48°39'1'' E19°9'30''

Miesto konania: Hronsek

Termín konania: 26.5.2018

Typ podujatia: folklórne podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, hudobné podujatie, TIP

Hudobná tradícia je v strede Slovenska silná a s láskou si ju pestujú aj v najmladšej generácii, čoho dôkazom sú napríklad obce Poniky alebo Hrochoť. Krajskú súťaž detí v speve ľudových piesní, ktorej jubilejný 30. ročník sa uskutoční v sobotu 26. mája v kultúrnom dome v Hronseku, pripravili Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Hronsek.

Predvedú sa nej súťažiaci z obcí a miest Horehronia a Pohronia, ktorí postúpili z konkurzu v Banskej Bystrici 24. apríla a priami postupujúci z Gemeru, HontuNovohradu i severu Tekova. Silné zastúpenie budú mať napríklad obce Hrochoť, Hrušov, Klenovec či Heľpa. Finalistov na Hronseckej lipovej ratolesti bude už tradične sprevádzať Ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice.

Hronsecká lipová ratolesť je krajská výberová súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní. Má dve kategórie rozdelené podľa veku účastníkov. V prvej súťažia deti od 6 do 10 rokov, v druhej od 11 do 15 rokov. Na súťaž postupujú speváci prostredníctvom konkurzu a najlepší speváci z regiónov Banskobystrického kraja priamo do finále v dvoch kategóriách.

Priamo do finále Hronseckej lipovej ratolesti postúpili víťazi Horehronskej valašky v kategóri sólový spev. Na krajskú prehliadku priamo postupujú najlepší speváci z okresných a regionálnych kôl z Banskobystrického kraja prostredníctvom regionálnych osvetových stredísk vo Zvolene, Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Lučenci a Veľkom Krtíši.

Cieľom súťaže je zachovávanie tradícií ľudových piesní na Slovensku, podpora detských speváckych talentov. Súťaž umožňuje deťom zaspievať si s vyspelou ľudovou hudbou, podporuje ich hudobný rozvoj, zvyšuje umeleckú úroveň a popularizuje výchovu prostredníctvom ľudového umenia.

Speváci, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnia na prvých troch miestach získajú diplom a vecnú cenu. Víťazi jednotlivých kategórií budú v nasledujúcom ročníku Hronseckej lipovej ratolesti účinkovať ako hostia, teda sa v nasledujúcom ročníku nezúčastnia konkurzu vo svojej kategórii. Výnimkou je len postúpenie speváka do vekovo vyššej kategórie v ďalšom či ďalších rokoch.

Web: Stredoslovenské osvetové stredisko

Videogaléria