Gutenbergova knižnica a hviezdy

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Topoľčany, Oponice

GPS: N48°28'14'' E18°8'44''

Miesto konania: Oponice

Termín konania: 1.3.2018 - 16.3.2018

Typ podujatia: divadelný festival, výstava, historické podujatie, podujatie pre deti, prednáška, podujatie pre mladých, TIP

Hviezdy nielen na strope Aponiovskej knižnice, ale aj „naživo", uvidia návštevníci počas dvoch marcových týždňov v rámci Gutenbergovej knižnice. Podujatie, ktoré Slovenská národná knižnica pripravila najmä pre stredné a základné školy už po štvrtýkrát, im opäť troška pomôže pochopiť prelom stredoveku a novoveku.

Ide o divadelné predstavenie a výstavu vzácnych kníh z fondov Slovenskej národnej knižnice v historickej knižnici šľachtického rodu Apponiovcov v Oponiciach. Františkáni počas predstavenia vyrozprávajú návštevníkom príbeh o tom, aké je tlačené slovo mocná zbraň a že niekedy stačí jedna veta na to, aby sa spustila lavína katastrof.

A práve touto povestnou bola veta Johannesa Nidera, dominikánskeho mnícha v knihe Praeceptorium divinae legis – Preceptor božieho práva (zákona; 1464): „žena je viac náchylná na volanie diabla". Táto kniha je najstaršou vo fondoch Slovenskej národnej knižnice a nie je veru veľa bádateľov, ktorí by si ju prišli prečítať. Spolu s ďalším smutne známym titulom – Malleus maleficarum (Kladivo na čarodejnice; 1487) – sa stala akýmsi šlabikárom inkvizítorov, kde okrem definícií, ako spoznať bosorku, ponúka aj praktické rady, ako zo „strigy" pravdu dostať. Neboli to však len bosorky, strigy, diablice či inak nazvané ženy, ale aj muži – učenci a kacíri, ktorí chceli svojimi pozorovaniami vniesť nové poznatky do života ľudstva. Miesto toho boli perzekvovaní a dokonca za svoje učenie skončili na hranici tak, ako Giordano Bruno.

Práve diela týchto „hviezd", teda známych astronómov, akými boli Galileo Galilei, Tycho de Brahe, Giordano Bruno, Mikuláš Kopernik, ktoré deponuje SNK, počas dvoch týždňov, zahŕňajúcich aj Týždeň slovenských knižníc, vystavia pre verejnosť v Aponiovskej knižnici. Samozrejme, nebudú chýbať ani spomenuté Kladivo na čarodejnice a Preceptor božieho práva.

Web: Slovenská národná knižnica

Videogaléria