Gajdošské fašiangy

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, Malá Lehota

GPS: N48°29'54'' E18°34'4''

Miesto konania: Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany

Termín konania: 9.2.2018 - 11.2.2018

Typ podujatia: Fašiangy, folklórne podujatie, gastronomické podujatie, kongres, konferencia, náboženské podujatie, trh, jarmok, TOP podujatie, multižánrový festival, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých

Trojdňové Gajdošské fašiangy, ktoré sa každoročne konajú v dedinách ležiacich na úpätiach Pohronského Inovca, patria k tradíciám spestrujúcim život obyvateľov obcí Malá Lehota, Veľká Lehota i Jedľové Kostoľany. 31. ročníku medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb bude patriť druhý februárový týždeň.

Veľkolepý a ojedinelý festival s medzinárodnou účasťou prezentuje virtuozitu gajdošov v bohatom programe gajdošských muzík, folklórnych skupín a súborov zameraných na fašiangové zvyky. Miestni obyvatelia sú na svoju gajdošskú kultúru právom hrdí. Vďaka krásnej ľudovej tvorbe a tradíciám má v tomto kúte Slovenska svoj pôvod gajdošská kultúra, jeden zo slovenských klenotov na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Bohatý sprievodný program venovaný gajdošským a fašiangovým tradíciám, v ktorom nechýbajú výchovné koncerty, fašiangové zabíjačky či súťaž o najlepšiu huspeninu, začína v Malej Lehote obchôdzkou po obci. Podľa zvykov fašiangovníci v krojoch prejdú celú obec od domu k domu.


VÝBER Z PROGRAMU

Štvrtok 8. februára
10:00 - výchovný koncert „Gajduj, gajdoško“ vo Veľkej Lehote
Piatok 9. februára
18:00 – galakoncert „Ide gajdoš do dediny“ v Malej Lehote
Sobota 10. februára
14:30 - odhalenie pamätnej tabule Gustávovi Adamcovi v Malej Lehote
12:00 fašiangová zabíjačka vo Veľkej Lehote
14:00 – hlavný program „Gajduj, gajdoš!“ vo Veľkej Lehote
18:00 – hlavný program „Chodí gajdoš po dedine“ v Jedľových Kostoľanoch
Nedeľa 11. februára
09:15 - gajdošská slávnostná rímskokatolícka bohoslužba za nositeľov tradície v Malej Lehote
10:30 - gajdošská slávnostná rímskokatolícka bohoslužba za nositeľov tradície vo Veľkej Lehote
11:00 - gajdošská slávnostná rímskokatolícka bohoslužba za nositeľov tradície v Jedľových Kostoľanoch

Ťažisko programu sa odohrá v Malej Lehote, kde návštevníkov čaká fašiangová pochôdzka obcou a zabíjačka, tradičný jarmok, výchovný koncert, laická degustácia destilátov so Slovenským Rádom rytierov destilátov, seminár o gajdošských obciach, súťaž o najlepšiu huspeninu i fašiangová zábava.

Medzinárodné Gajdošské fašiangy patria k tradíciám, ktoré desaťročia obohacujú kultúrny život v Malej Lehote, Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch. Podľa starého zvyku krojovaní fašiangovníci prejdú celú obec a všetky štále od domu k domu a nezabudnú ponavštevovať aj svojich rodákov v okolitých obciach a mestách.

Gajdošské fašiangy sa s dedinami pod Inovcom spájajú viac ako 30 rokov. Práve tieto obce boli v regióne kolískou gajdošov. Gajdy tu vyrábali od nepamäti mnohí obyvatelia a ich výroba i muzicírovanie sa dedilo z pokolenia na pokolenie. Vyhrávalo sa vo chvíľach radostných i smutných, pri obradoch a oslavách, na muzikách, na krstinách i svadbách. Gajdami sa odprevádzali regrúti odchádzajúci na vojnu, pastieri si na nich vyhrávali pri pasení dobytka. Gajdy neraz odprevádzali ľudí i na poslednej ceste. Postupne však remeslo i tradície zanikali. O ich udržanie sa vo veľkej miere pričinil rod Garajovcov z Veľkej Lehoty, ktorý je gajdovaním známy na Slovensku i v zahraničí. Práve Garajovci stáli pri zrode tradície Gajdošských fašiangov v roku 1987. Vďaka Gajdošským fašiangom sa podarilo osloviť aj mladšiu generáciu a dostať gajdošstvo do povedomia ľudí. V súčasnosti má Cech slovenských gajdošov približne 60 učňov, tovarišov a majstrov.

Hlavným organizátorom podujatia je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, spoluorganizátormi sú Cech slovenských gajdošov, obce Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany a Oravské kultúrne stredisko. Gajdošské fašiangy sa konajú podľa rímskokatolíckeho kalendára každoročne posledný víkend pred Popolcovou stredou a vrcholia fašiangovou zábavou. Pre hudobnú zložitosť a náročnosť hry na gajdách gajdošov považujú za najlepších muzikantov. Gajdy a gajdošskú kultúru na Slovensku v roku 2015 zapísali do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Web: Cech slovenských gajdošov

Videogaléria