Fotograf Bazovský

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'24'' E17°6'34''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 17.11.2017 - 15.4.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých, TIP

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde Slovenskej národnej galérie prvú samostatnú výstavu. V galerijnom Esterházyho paláci v Bratislave od 17. novembra 2017 do 15. apríla a aj v roku 2018 so vstupom zdarma.

Miloš Alexander Bazovský patrí k najvýraznejším a najvyhranenejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Máloktorý slovenský umelec je tak autenticky, programovo spojený s témou Slovenska ako Bazovský. Bravúrne, bez pátosu, v absolútne jadrnej skratke a znaku charakterizuje základné atribúty Slovenska, zdôrazňujúc jeho zvláštnu baladickosť, drsnosť i melanchóliu. Príznačný je pre neho nespútaný, odvážny kolorit a výnimočný, sugestívny maliarsky rukopis. Bezprostredne, jedným dychom, buduje syntetický tvar a priestor, suverénne vystihuje charakter, morfológiu, náladu krajiny, príťažlivú konfiguráciu jej prvkov. Magické a poetické sú aj jeho zátišia, motivicky zakódované v každodennej všednosti, podané však vždy inak, objavne a novo. Osobitou výpovednou hodnotou sa vyznačujú Bazovského figurálne diela. V ľahko nahodenej siluete postavy či tváre nám približuje najmä duchovné rozmery ľudskej existencie – smútok, bolesť, nostalgiu, únavu či radosť žitia.

Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov ako Ladislav Medňanský či Gustáv Mallý, bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a priamo komponoval v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku –, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, až na výnimky sa nezachovali ani fotografické zväčšeniny z nich. Pomerne rozsiahly súbor negatívov sa však nachádza v Archíve umenia Slovenskej národnej galérie a práve ten sa stal základom tejto výstavy.

V roku 2018 je vstup voľný na všetky výstavy v Slovenskej národnej galérii Bratislava

Web: Slovenská národná galéria Bratialava

Videogaléria