Festival Aničky Jurkovičovej

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

GPS: N48°45'24'' E17°49'31''

Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom

Termín konania: 8.4.2017 - 12.4.2017

Typ podujatia: divadelný festival

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov sa uskutoční 8. – 12. apríla 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom.

Zúčastnené divadelné súbory sa predstavia prostredníctvom vybraných inscenácií slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, ktoré mapujú postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení.

Rozhodne sa máme na čo tešiť. Slovenské ochotnícke divadlo môže ukázať hlboký záujem o život okolo nás a zároveň v ňom vyzdvihnúť ženu ako významný prvok našej spoločnosti.

Festival sa koná na počesť jednej z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej, rodáčky z Nového Mesta nad Váhom. Táto pozoruhodná žena počas celého svojho života stála po boku niekoľkých významných mužov, osobností našich národných dejín. Najskôr ako dcéra Samuela Jurkoviča, potom ako manželka J. M. Hurbana a nakoniec ako matka Svetozára Hurbana Vajanského.

Festival je celoslovenskou prehliadkou neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcej postavenie a poslanie ženy v živote spoločnosti. Podujatie organizuje mesto Nové Mesto nad Váhom, ktoré týmto založilo (1998) tradíciu celoslovenských festivalov s účasťou slovenských divadelných ochotníkov a divadelných ochotníkov, Slovákov žijúcich v zahraničí.

Web: Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom