EX: Předobraz

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'57'' E18°5'8''

Miesto konania: Nitra, Nitrianska galéria

Termín konania: 1.12.2016 - 29.1.2017

Typ podujatia: výstava

Nitrianska galéria všetkých pozýva na výstavu EX: Předobraz, troch autorov mladšej strednej generácie pražskej umeleckej scény, ktorej vernisáž sa uskutoční 1. decembra 2016 o 18:30 h a potrvá do 29. januára 2017.

Výstava troch autorov mladšej strednej generácie pražskej umeleckej scény - Ondřeje Malečka, Davida Pešata a Vladimíra Vély rozširuje výstavné aktivity voľného združenia EX, ktorého historicky prvé spoločné vystúpenie sa uskutočnilo v pražskom Topičově salonu na prelome rokov 2011 a 2012.

Názov "EX" zastrešuje určité výrazové tendencie, ktoré sú všetkým trom maliarom blízke. "EX" rezonuje s charakterom výrazovej maľby založenej na oslobodzujúcom geste. Gesto a znak podprahovo opakujú určitý potenciál skúseností obsiahnutých v kolektívnom a teritoriálnom vedomí naprieč generáciami. Všetci traja autori zároveň reflektujú a tématizujú samotný proces vytvárania obrazu. Pretože projekt pre Nitriansku galériu je určený do alternatívnych výstavných priestorov, posunulo sa aj ťažisko tohto výzkumu do oblasti alebo fázy "pred obrazom".

Ondřej Maleček predstavuje objektové a materiálové situácie, ktoré sa buď nachádzajú vo voľnej prírode, alebo vznikli v ateliéri mimovoľne, v rámci pracovného procesu, ako jeho vedľajší či sekundárny produkt.

David Pešat pracuje s databankou znakov, ktoré majú povahu denníkových záznamov. Svoju kumuláciu a časomernosť vytvára substrát pre ďalšie prepracovanejšie a rafinovanejšie fázy vizuálnej komunikácie.

Vladimír Véla zhodnocuje nájdené predmety v mieste svojho dedinského ateliéru, miera ich autenticity a autorskej modifikácie, ktoré spoločne participujú na vzniku úplne pôvodného maliarskeho tvaroslovia.

EX: Predobraz je výstavou prenatálnych fáz obrazu s plným vedomím toho, že predkladané modelové situácie, ktoré sú sofistikovanými podobami výstavnej inštalácie, sa témy môžu iba dotknút, alebo ju pootvoriť. Zázraky zrodenia totiž nie je možné dosť dobre vyčerpať ani umelecky, ani kurátorsky.

Zdroj: Nitrianska galéria

Web: www.nitrianskagaleria.sk