Erik Binder: Drak sa vracia

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš

GPS: N49°5'0'' E19°36'55''

Miesto konania: Liptovský Mikuláš

Termín konania: 18.4.2017 - 1.7.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Výstava Erika Bindera v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ukazuje jeho prejdenú cestu za posledné dve desaťročia, uchvacuje svojou bez-prostrednou hrou i  ostrovtipom a výrazne tak okysličuje naše domáce výtvarné prostredie.

Aktuálna výstava predstavuje autorov profil - retrospektívny zostrih celej škály jeho mnohovrstevnej a pestrej tvorby. Zároveň prináša aj autorov retrospektívny návrat, ktorý literárne odkazuje k regiónu Liptova, predovšetkým k obci Hybe, kde autor vyrastal. Teda  zahŕňa do hry aj svojich príbuzných, rovesníkov, priateľov aj učiteľov.

Pre autora je charakteristické vytváranie osobitých obrazov a situácií, ktoré  nepostrádajú vtip, hravosť, nadsázku či slobodnú hru a imagináciu. S výtvarnými médiami narába ako skúsený DJ, v jeho setoch sa stretávajú zmixované prvky a prístupy.  Tento „experi-mentálny“ a nelineárny spôsob myslenia sa premieta do drobných príbehov, ironických komentárov či priamych intervencií. Binder tak prináša vlastný nekonvenčný svet dada-poézie a „pakonceptuálneho“ popartu - a núti diváka nájsť vlastný pakľúč na jeho vnímanie a interpretáciu.

Na scéne sa objavujú malé nálepky, digitálne printy a následne „Kunst-fu“ nástenky, v ktorých pribúdajú kresbičky, komentáre, zápisky aj odkazy pre diváka. Binder pracuje aj s fotografiou v podobe manipulovaných mravcov, čo oblizujú medové YES. Vznikajú odrazové svetlá aut v podobe nočných motýľov a vtákov, či povýšenie hrdzavejúcej starej škodovky do podoby limuzíny s reklamným heslom: More luxus. V oblasti  „freestylovej“ maľby  Erik Binder vnáša čarovné obrazy dneška - street artové sprejové maľby, kde sa striedajú tváre a tváričky s roztečenými volskými očami, ulice plné autíčok, používanie značiek a šablón (Maľba po maľbe), reflektovanie národných a umeleckých pozícií (Woodoo Čičmany; Mamalevič), či  zasahovanie do cudzích tuctových krajinomalieb.

Toto „ohýbanie reality“ nájdeme aj v tvorbe drobných objektov, či inštalácií. Či sú to už figúrky a objekty z tenkého drôtu, zavesené na šnúre; zmixované prostredia plotov a pneumatík (Pneumatrix), vianočné svetielka v objatí s ostnatým drôtom, alebo samopaly z potravinových surovín, čo strieľajú kockovým cukrom (Kebab Stand Up Fighting For Your Rice). Zúročením autorovej obľuby chaotického poriadku vecí je veľkorysá Elektroinštalácia  - spleť káblov a predlžovačiek s roztancovanými koncovkami. Vo svete na jeden dotyk Binder vytvára malé objekty, mikropríbehy a  vizuálne „vita-míny, kde bežné veci a vecičky tohto sveta recykluje do nových pirátskych snímok.

Zdroj: Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Web: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši