Dožinky v Turej Lúke

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°44'34'' E17°32'18''

Miesto konania: Gazdovský dvor Turá Lúka

Termín konania: 11.8.2018 - 12.8.2018

Typ podujatia: folklórne podujatie, gastronomické podujatie, náboženské podujatie, trh, jarmok, výstava, multižánrový festival, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých, hudobné podujatie, TIP, tvorivé dielne

Ukážky poľných prác bez použitia modernej techniky, poľovnícke gurmánske hody, výstava poľnohospodárskej techniky aj príjemný program na dotvorenie atmosféry. Tradičná dožinková slávnosť a poďakovanie za úrodu oživí areál Padelky v myjavskej mestskej časti Turá Lúka i tunajší Gazdovský dvor druhý augustový víkend. Bude sa kosiť, žať i mlátiť, zabávať, hodovať aj tancovať.

Chýbať nebude viazanie a odovzdávanie dožinkových vencov, dožinkový sprievod Turou Lúkou či malý jarmok, oldomáš a zábava v Gazdovskom dvore. Celý sobotný program vhodne doplnia detské tvorivé dielne, ochutnávka regionálnych špecialít či jazdenie na koňoch. Na pódiu v Padelkoch vystúpia folklórne súbory. Dožinky v Turej Lúke ukončia v nedeľu služby Božie v evanjelickom kostole v Turej Lúke - dožinkovou krojovou slávnosťou s poďakovaním za žatvu.

Myjavsko žije tradíciami. Pevné miesto medzi miestnymi pravidelnými zaujímavými akciami s folklórnou tematikou majú tradičné Dožinky v myjavskej miestnej časti Turá Lúka. Augustové dožinkové slávnosti v oddychovom areáli Padelky si získali veľkú obľubu. Neobídu ani tunajší Gazdovský dvor. Ten je počas roka dejiskom niekoľkých podujatí tradičnej ľudovej kultúry, tým najväčším sú v letnom období práve Dožinky v Turej Lúke.

Obnoveným pôvodných poľnohospodárskych prác si najlepšie uctíme našich predkov, pre ktorých žatva bola najvýznamnejšou udalosťou. V interaktívnom programe tradičnej ľudovej kultúry návštevníkov čakajú ukážky tradičný poľných prác tak, ako sa robili kedysi, súťaž v kosení, ukážky tradičných remesiel, poľovnícke špeciality, dožinkový sprievod či dožinková zábava.

Program členov Folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a Folklórneho súboru Kopa z Myjavy sa zameriava na revitalizáciu tradičnej poľnohospodárskej žatvy. V rámci kultúrnych pásiem, ktorými bude sobota 11. augusta pretkaná, sa návštevníkom predstavia Detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy a Folklórna skupina Lubená z Poluvsia. Na augustových turolúckych Dožinkoch sa predvedie aj Dychová hudba Myjavci, ktorá spríjemní jarmok s názornými ukážkami výroby a predajom ľudovoumeleckých výrobkov i ochutnávku jedál. Ako každý rok, i teraz bude možnosť ochutnať rôzne regionálne kulinárske špeciality. Sobotu uzavrie Dožinková zábava v Padelkoch a dožinkové posedenie v Gazdovskom dvore.

PROGRAM

Sobota 11. augusta
10:00 - "Dožinkový jarmek" v Turej Lúke, koncert Dychovej hudby Myjavci
10:00 - činnosti pre deti v Padelkoch, výstava historických i súčasných poľnohospodárskych strojov
10:00 - ochutnávka tradičných jedál "Jak od babičky" v Turej Lúke
10:30 - ukážky tradičnej žatvy a mlatby "Kosí Jano, mláti Palo", súťaž v kosení v Padelkoch
11:00 - detské tvorivé dielne, gurmánske hody a ochutnávka poľovníckych špecialít v Padelkoch
12:15 - školička spevu a tanca "De sme žali, tu sme žali" v Padelkoch
13:00 - koštovka páleného, ochutnávka destilátov v Gazdovskom dvore
13:00 - odovzdanie ocenenia Centra tradičnej kultúry v Myjave za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry v Padelkoch
13:15 - folklórny program "Na poli vrtkí a v tanci hybkí" v Padelkoch
14:30 - príprava dožinkových vencov v Padelkoch
15:00 - dožinkový sprievod po Turej Lúke
15:30 - odovzdanie dožinkových vencov v Gazdovskom dvore
16:00 - tradičné pohostenie - oldomáš, zábava s folklórnymi kolektívmi pri tanečných hrách v Gazdovskom dvore
17:00 - dožinkové posedenie v Gazdovskom dvore s hudbou Folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia
19:00 - dožinková zábava v Padelkoch s Ľudovou hudbou Šramel
Nedeľa 12. augusta
09:30 - služby Božie v Turej Lúke, dožinková krojová slávnosť s poďakovaním za žatvu

Všetko začne o desiatej dopoludnia Dožinkovým jarmokom a ochutnávkou tradičných jedál pri Gazdovskom dvore a zábavnými činnosťami pre deti v areáli Padelky. Malí návštevníci si tu budú môcť zajazdiť na koni, využiť tradičné detské ihrisko, ktoré poznajú aj hostia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, zahrať sa so zvieratkami z minifarmy či pozrieť si výstavu historickej i súčasnej poľnohospodárskej techniky. O pol jedenástej sa na políčku v Padelkoch začnú ukážky tradičnej žatvy a mlatby v réžii miestnej Folklórnej skupiny Kýčer a Folklórneho súboru Kopa. Po nich bude nasledovať súťaž v kosení.

Na kosenie obilia využijú kosy, kosáky a na mlátenie historickú mláťačku. Jej obsluhu predvedú folkloristi skupiny Kýčer. Pracovné postupy ručnej kosby obilia i jeho hrsťovania nielen predvedú, ale i naučia, zasa členovia súboru Kopa z Myjavy. Na zvýraznenie technického pokroku svoju techniku pri políčku predstaví mieste poľnohospodárske družstvo.

Od jedenástej dopoludnia budú pripravené detské tvorivé dielne a Gurmánske poľovnícke hody. Na 12:15 je naplánovaná školička spevu a tanca pod vedením Lenky Konečnej a Detského folklórneho súboru Kopaničiarik. Program s názvom "Na poli vrtkí a v tanci hybki" s Kopaničiarikom a Folklórnou skupinou Lubená z Poluvsia má rezervovaný čas 13:15 a po ňom už začnú folkloristi pripravovať dožinkové vence, s ktorými sa o tretej popoludní vyberú v sprievode cez Turú Lúku do Gazdovského dvora. Ten bude následne dejiskom tradičného pohostenia po žatve a dožinkového posedenia s Folklórnou skupinou Lubená. Celé dožinky v nedeľu 12. augusta ukončí v evanjelickom chráme Božom v Turej Lúke dožinková krojovaná slávnosť so začiatkom o pol desiatej dopoludnia. Za úrodu a úspešnú žatvu tu za všetkých poďakujú Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky a Ženský spevácky zbor z českej Velkej nad Veličkou.

Dožinky, patriace medzi najvýznamnejšie a najobľúbenejšie pravidelné akcie v Myjave, sa konajú vždy v auguste a žije nimi prakticky celá mestská časť Turá Lúka. V oddychovom areáli Padelky si návštevníci môžu napríklad pozrieť ukážky tradičných poľných prác bez použitia modernej techniky tak, ako sa robili kedysi, zasúťažiť si v kosení, vychutnať si gurmánske hody v réžii turolúckych poľovníkov, alebo sa zúčastniť prípravy dožinkových vencov. Priamo v Gazdovskom dvore a jeho okolí každoročne pripravia jarmok zameraný najmä na tradičné remeslá a regionálnu kuchyňu, pohostenie pre koscov a členov dožinkového sprievodu i dožinkovú zábavu pre širokú verejnosť. Dožinkové slávnosti pripravuje nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava, mestom Myjava a Poľovníckym združením Turá Lúka. Podporuje ho Cirkevný zbor Evanjelickej cikrvi augsburského vyznania v Turej Lúke.

Web: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Videogaléria