Dotknuté svetlom

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'11'' E19°8'46''

Miesto konania: Banská Bystrica, Budova historickej Radnice

Termín konania: 9.11.2015 - 22.11.2015

Typ podujatia: výstava

Príďte si pozrieť do Banskej Bystrice, do budovy historickej Radnice výstavu o kryštalizáciách, príprave kryštálov a geód - Dotknuté svetlom. Touto nevšetdnou záľubou sa zaoberajú žiaci na chemickom krúžku Kremík v ZŠ a MŠ Tajovského 2 v Badíne. Výstava sa uskutoční od 9. do 22. novembra 2015.

Základná škola bude vystavovať fotografie kryštálov v polarizovanom svetle odfotografované žiačkami pod vedením pani učiteľky Ing. Lucie Dovalovej, domaľby a premaľby detailov fotografií kryštálov výtvarne spracované tiež ich žiakmi ale aj žiakmi ZUŠ J. L. Bellu z Kremnice pod vedením PaedDr. Zuzany Hufkovej Bódiovej a tiež geódy a zázračné kryštály vytvorené na chemickom krúžku Kremík v ZŠ a MŠ Badín. Vystavené dielka vznikali spojením vedy a umenia na základnej a základnej umeleckej škole. Výstava ZŠ a MŠ Tajovského 2 Badín je realizovaná v spolupráci s RNDr. Danielou Rapavou z KHaP M. Hella, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a tiež ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici.

Zdroj: IC Banská Bystrica

Web: www.mladychemik.webnode.sk