Dokáže umelá inteligencia skutočne inovovať?

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Bratislava I, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°7'36''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 22.3.2018

Typ podujatia: prednáška, podujatie pre mladých, TIP

Vzostup umelej inteligencie, skrátene AI, a jej uplatnenie naprieč mnohými odvetviami vyvoláva veľa nadšenia a zároveň obáv – či už v očiach biznis lídrov ako aj širokej verejnosti. Niektorí odborníci tvrdia, že AI je nová elektrina so schopnosťou zásadne transformovať takmer každý priemysel, rovnako ako to spravila elektrina pred viac ako 100 rokmi.

Zároveň sa však ozývajú kritické hlasy ktoré tvrdia, že umelá inteligencia nie je v skutočnosti až tak inteligentná a dokáže vykonávať len špecifické úlohy, ktoré sú jej zadané. Keďže umelá inteligencia sa učí pomocou historických datasetov, nie je schopná predvídať strategické zmeny alebo rozpoznať revolučné myšlienky. Údaje, z ktorých pozostávajú algoritmy, môžu byť navyše skreslené, čo môže viesť napríklad k diskriminácii menšín alebo žien. Nastáva teda otázka, či je rozumné dať tak veľkú moc takejto “čiernej skrinke”, ktorej nerozumieme, a spoliehať sa na ňu pri robení zásadných rozhodnutí.

Čo by mali teda robiť biznis lídri, aby ich spoločnosti úspešne prežili vzostup umelej inteligencie a dokázali z nej profitovať? Tejto otázke ako aj mnohým ďalším sa budú v rámci našej panelovej diskusie venovať zástupcovia top technologických firiem ako Sygic, Kiwi.com, Exponea, ako aj akadémie (FIIT STU).

V prvej veľkej diskusii Hubhub-u budete mať možnosť stretnúť predstaviteľov vedúcich technologických firiem a vypočuť si názory na dopad umelej inteligencie na ich biznis. Moderovanú panelovú diskusiu s Q&A v céčku bratislavského Twin City v zložení Martin Strigač zo CEO Sygic, Martin Strýček z Kiwi.com, Jožo Kováč z CTO Exponea, Mária Bieliková, dekanka FIIT STU bude moderovať Barbora Ruščin.


PROGRAM

18:00 – 18:30 - registrácia, prípitok na privítanie
18:30 – 18:40 - privítanie od Jána Búzu z HubHub-u
18:40 – 19:30 - moderovaná panelová diskusia
19:30 - 20:30 - recepcia, nadväzovanie a rozvoj kontaktov

Rastúci dopad Big Data a umelej inteligencie na našu spoločnosť dokázal, že nie sú iba marketingovými pojmami. Schopnosť nových technológií pretvoriť rozhodovacie procesy vo veľkých firmách, ako aj vzťahy medzi človekom a strojmi, má vplyv na mnohé aspekty nášho každodenného života počnúc pohodlím pri online nakupovaní až po naše šťastie a efektívnosť v práci. Umelá inteligencia, hovoria odborníci, transformuje takmer každý priemysel, rovnako ako vynález elektriny pred viac ako 100 rokmi.

V sérii podujatí v priestoroch HubHub-u v budove TwinCity C v novom centre Bratislavy preskúmate množstvo tém súvisiacich s Big Data a umelou inteligenciou, ako je strojové spracovanie hovoreného a písaného slova, “deep learning” alebo rozpoznávanie identity pomocou biometrických riešení. Prostredníctvom série prednášok a praktických workshopov od odborníkov z inovatívnych  firiem ako Kiwi, Exponea, Operam a mnohých ďalších si s nimi ukážete praktické aplikácie týchto technológií.

Podporu vzdelávania a edukačných iniciatív vnímajú v HubHub-e ako jednu zo svojich základných misií. Rozmenené na drobné: pokiaľ chce niekto dosiahnuť významný pokrok v digitálnej transformácii pracovnej sily, musí sa sústrediť na rozvoj ľudského kapitálu. V HubHub-u to robia úzkej spolupráci s partnermi. Medzi nimi nájdete neziskovky, univerzity, aj renomované firmy. Jednoducho pestrá zmes. To však ani zďaleka nie je všetko. Pod palcom toho má HubHub ešte viac. Mentoring, workshopy, spolupráce s platformami z oblasti vzdelávania. Mrknite na to!

Martin Strigač je CEO spoločnosti Sygic od januára 2018. Do Sygicu prišiel v roku 2015 na pozíciu Vice President Enterprise Solutions z medzinárodnej softvérovej spoločnosti Asseco Central Europe, kde pôsobil vo vrcholovom manažmente a v dozorných radách jej dcérskych spoločností. Programovaniu sa venoval už od detstva a po štúdiu riadenia a informačných technológií na Žilinskej univerzite, získaval softvérové aj manažérske skúsenosti v spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí. Je držiteľom niekoľkých celosvetovo uznávaných manažérskych a odborných certifikátov.

Jozef Kováč je spoluzakladateľ a CTO spoločnosti Exponea. Desaťročné skúsenosti ako analytického konzultanta pretavil do marketingového cloudu, ktorý je jedným z najrýchlejšie rastúcich hráčov na svetovom trhu pokročilej dátovej analytiky spojenej s automatizáciou marketingu.

Mária Bieliková je profesorka na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedie výskumnú skupinu PeWe (Personalizovaný web), ktorá sa venuje najmä analýze dát, strojovému učeniu a ďalším aspektom umelej inteligencie v spojení s analýzou interakcie človeka s počítačom. Spolu s kolegami založila a v súčasnosti vedie Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie na FIIT STU. Vyhľadáva a podporuje talentovaných študentov.

Web: HubHub Bratislava

Videogaléria