Do školy s úsmevom

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N48°59'52'' E21°14'27''

Miesto konania: Prešov, Hlavná ulica

Termín konania: 5.9.2016

Typ podujatia: iné podujatie, podujatie pre deti

Mesto Prešov aj tento rok organizuje podujatie s názvom DO ŠKOLY S ÚSMEVOM 2016, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2016 o 11:00 h na pódiu v centre mesta.

Na tejto akcii sa roztancujú nielen základné školy, základné umelecké školy, ABC Centrum voľného času, ale aj nádejné kultúrne kolektívy, speváci, speváčky, tanečníci, herci, muzikanti, v neposlednom rade tiež športové družstvá i jednotlivci, ktorí reprezentujú mesto Prešov doma i v zahraničí.
Hlavnou myšlienkou tohto nielen zábavného, ale aj náborovo–prezentačného podujatia je ukázať možnosti aktívneho využitia voľného času detí a mládeže mimo školských povinností prostredníctvom kultúrnych a športových kolektívov v meste. Po zhliadnutí krátkych ukážok kolektívov a voľno-časových centier sa mládež môže priamo prihlásiť do niektorých z prezentovaných krúžkov.

Zdroj: MsÚ Prešov