Deň Prešovského samosprávneho kraja

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Koprivnica

GPS: N49°10'18'' E21°22'27''

Miesto konania: Prešovský kraj

Termín konania: 15.11.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Utorok, 15.11.2016 je dňom Prešovského samosprávneho kraja. Vstup do múzeí a galérií PSK bude bezplatný. 

Prešovský samosprávny kraj sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Slovensko je administratívne členené na 8 vyšších územných celkov. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy je druhým najväčším krajom na Slovensku. Tvoria ho historické regióny severného, stredného a čiastočne južného Spiša, horného a dolného Šariša a horného Zemplína.
Kraj sa rozprestiera v smere západ – východ . Dĺžkou 250 km približne trikrát prekonáva svoju šírku. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom.

Zdroj: KOCR Severovýchod