Cyrilometodské dni

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Terchová

GPS: N49°15'28'' E19°1'53''

Miesto konania: Terchová

Termín konania: 3.7.2018 - 5.7.2018

Typ podujatia: divadelný festival, folklórne podujatie, gastronomické podujatie, náboženské podujatie, trh, jarmok, výstava, TOP podujatie, multižánrový festival, podujatie pre deti, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Rázovitá obec Terchová po roku opäť hostí Cyrilometodské dni, ktoré sa uskutočnia od 3. do 5. júla. Na počesť nadčasového odkazu byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda sa koná už ich 29. ročník.

V Terchovej sa nachádza najväčší kostol na Slovensku zasvätený solúnskym bratom a spolupatrónom Európy sv. Cyrilovi a Metodovi. Práve v tejto obci v lone nádhernej prírody začali v roku 1990 ako prví s oslavami na počesť vierozvestcov.

Na XIX. pokračovanie podujatia organizátori znova pripravili zaujímavý program, v ktorom okrem duchového pokrmu dostane široký priestor vážna, sakrálna i etnická hudba, divadlo, folklór a výtvarné umenie. Kvalitní domáci aj zahraniční umelci sú zárukou, že prítomní diváci si odnesú silné emócie a zážitky.

Hlavným organizátorom je obec Terchová v spolupráci s ďalšími partnermi. Podujatie je tento rok venované 10. výročiu vzniku Žilinskej diecézy, ktorej patrónmi sú slovanskí apoštoli svätí Cyril a Metod. Čestným hosťom tohtoročných Cyrilometodských dní v Terchovej bude prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov.

Slávnosti na počesť svätých Cyrila a Metoda už tradične štartujú bohaté kultúrne leto v Terchovej. Začiatkom júla sa Terchová opäť stane pútnickým centrom, kde na všetkých bude čakať bohatý liturgický, ale taktiež kultúrny program. Duchovný program aj tento rok dopĺňajú sprievodné podujatia, napríklad divadelné rozprávky, detské hry, remeselný trh, ochutnávka gastronomických špecialít, prezentácia knižnej publikácie či výstava obrazov Vincenta Hložníka zo zbierok Matice slovenskej, ktoré výtvarnik venoval na Národný poklad Slovenskej republiky. Vernisáž výstavy sa bude konať v Terchovskej galérii umenia v budove obecného úradu v stredu 4. júla o 15:00 a potrvá až do 27. júla.

Už v utorok 3. júla sa uskutoční Krížová cesta na Vrch Oravcové, po nej sa veriaci zídu v kostole zasvätenému vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Večer sa v programe najmä pre deti predstaví Detská Dramatická Družina Terchovského národného divadla s inscenáciou Aladinova čarovná lampa. V stredu okrem už udomácnenej gréckokatolíckej liturgie svätého Jána Zlatoústeho tiež po 15 rokoch slávnostne uvedú druhé vydanie monografie obce Terchová v roku 300.-tého výročia narodenia Adama Františka Kollára.

Najbohatší program čaká návštevníkov na sviatok svätých Cyrila a Metoda, teda vo štvrtok 5. júla. Návštevníkov čakajú dve rímskokatolícke bohoslužby v kostole svätých Cyrila a Metoda a po procesii veriacich za sprievodu miestnej ľudovej hudby jedna aj na Vrchu Oravcové. Popoludní sa na námestí Andreja Hlinku uskutoční kultúrny program Muzika nás spája, v ktorom sa predstavia Akadémia muzika a detské folklórne súbory Chotár a Chotárik. Záverečný galakoncert Cyrilometodských dní v Terchovej bude hostiť kostol. Prestaví sa v ňom Štátny komorný orchester Žilina a okrem sólistov aj Spevácky zbor Lúčnice. Hudobný program bude pozostávať z diel Wolfganga Amadea Mozarta, Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Alexandra Albrechta. V kostolných kulisách tak zaznejú Mozartova Predohra k opere La clemenza di Tito, Bartholdyho Koncert e mol op. 64 pre husle a orchester a Albrechtova Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ.

Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Terchovej. Každoročné oslavy venované slovanským vierozvestcom, ktorým je zasvätený tunajší kostol, sa konajú vždy za prítomností najvyšších cirkevných hodnostárov rímskokatolíckej Žilinskej diecézy. Podujatie je bohaté na liturgický, ale i kultúrny program. Je rozdelené do niekoľkých dní, počas ktorých je pre veriacich pripravené plné duchovné vyžitie. Vyvrcholením osláv sv. Cyrila a sv. Metoda je každoročná rímskokatolícka bohoslužba na vrchu Oravcové.

Web: Cyrilometodské dni

Videogaléria