Bitka pri Lamači

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°11'38'' E17°2'51''

Miesto konania: Bratislava - Lamač

Termín konania: 13.10.2018 - 14.10.2018

Typ podujatia: trh, jarmok, historické podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, TIP, tvorivé dielne

Na lúke pred bratislavským krematóriom ožije vojenská história v záverečnej bitke prusko-rakúskej vojny z roku 1866. Neľútostný boj sa na severe Bratislavy medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou znova rozpúta druhý októbrový víkend.

Je veľa miest, kde sa bojovalo, no je málo miest, kde sa skončila vojna. Lamač k takým patrí. Bitka, ktorá ukončila vojnu medzi dvoma mocnosťami 19. storočia, sa tu odohrala 22. júla 1866. Hoci mali Prusi až päťnásobnú prevahu, v bitke, ktorá trvala približne sedem hodín, sa im rakúske vojská zlomiť nepodarilo. Rekonštrukcia historickej bitky z roku 1866 pripomína 152. výročie od ukončenia prusko-rakúskej vojny.

Vojna sa začala na pruských hraniciach v severných Čechách, pokračovala dejiskom najväčšej bitky pri Hradci Králové a ukončilo ju krviprelievanie v Lamači pri Bratislave. Rekonštrukcia historickej bitky pripomenie záverečné vojenské stretnutie rakúskej a pruskej armády v roku 1866 pri Bratislave. Útočiaca pruská armáda prenasledovala časť porazených rakúskych jednotiek popri rieke Morava. 19. júla obsadila Malacky a o dva dni Stupavu. Prusi sa chystali dobyť Bratislavu, dôležité strategické miesto. Boli by si tak posilnili pozície v prípadnom útoku na Viedeň. Rakúske jednotky vytvorili pred Bratislavou mohutný obranný val, rozprestierajúci sa od návršia Hrubý Pleš až po svahy Devínskej Kobyly. Silné delostrelectvo rozostavili pri Lamači a Dúbravke, aby chránilo prístupové cesty od Stupavy.

Útok Prusov na rakúske vojská sa začal v ranných hodinách silnou delostreleckou paľbou na Dúbravku a Lamač. Medzitým sa ďalšie oddiely pokúsili o obchvat rakúskych obranných línií cez Kamzík. Pred rozhodujúcim útokom Prusov zachránil Bratislavu začiatok prímeria uzavretého v Mikulove. Na oboch stranách padlo niekoľko stoviek vojakov, ktorých telá pochovali v okolí Lamača, Dúbravky a na návrší Kamzíka. kde sú ich hroby dodnes roztrúsené.

V sobotu 13. októbra o pol desiatej dopoludnia zažijete propagačný pochod vojenských historických jednotiek po Lamači. Od jedenástej do jednej sa na lúke pred krematóriom rozloží vojenský dobový tábor a po celý deň vás čaká množstvo zaujímavých sprievodných programov pre deti i dospelých. Medzi jedenástou a treťou to bude napríklad detská súťaž v kreslení, od jednej komentované ukážky vojakov historických jednotiek s od tretej napríklad škola šermu pre deti.

V komentovaných ukážkach vám vysvetlia úlohy a činnosť pruských i rakúskych jednotiek, ktoré proti sebe bojovali. Aby ste si to lepšie vedeli predstaviť, predvedú sa vám rakúska, pruská, ale i saská pechota, rakúske delostrelectvo aj rakúska a pruská jazda. Uvidíte pištoľový súboj a budete aj pri výcviku husárskej jazdy. Chýbať nebude ani prednáška o zraneniach z boja. Ku krematóriu sa môžete nechať odviezť turistickým vláčikom z Vrančovičovej ulice.

O druhej popoludní sa môžete tešiť na dobovú bojovú scénu z Bitky pri Lamači za účasti pešiakov, delostrelcov i jazdcov a siedmej večer zas na rekonštrukciu bojov vo večernom živom obraze. V nedeľu sa o desiatej dopoludnia na pamiatku padlým potom uskutoční pietny akt pred kostolom svätej Margity pri pomníku z prusko-rakúskej vojny roku 1866. Určením demarkačnej čiary, ktorá prebiehala Záhorskou Bystricou, sa práve v tomto roku skončili posledné boje prusko-rakúskej vojny o nadvládu nad strednou Európou.

Prusko-rakúska vojna skončila podpisom mierovej zmluvy v Prahe 23. augusta. Týmto mierom sa Rakúsko zaviazalo, že sa úplne zrieka Nemecka a svojej nemeckej politiky vôbec. Muselo zaplatiť vojnovú kontribúciu 20 miliónov pruských toliarov. Výsledok vojny bol jedným z určujúcich faktorov neskoršieho rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867.

Nechajte sa vtiahnuť do obdobia druhej polovice 19. storočia v srdci Európy, kedy sa odohrala posledná bitka pruskej-rakúsko vojny. Príďte si v rekonštrukcii bitky pri Lamači pripomenúť významnú udalosť v dejinách nielen Bratislavy, ale i Slovenska, na území ktorého sa v rámci Rakúska-Uhorska táto dejinná udalosť odohrala.

Web: oficiálne stránky mestskej časti

Videogaléria