Barón Pálfi

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Častá

GPS: N48°23'30'' E17°20'7''

Miesto konania: Červený Kameň

Termín konania: 8.7.2017 - 2.9.2017

Typ podujatia: divadelný festival, výstava, historické podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, TIP

Poodhaľte tajomstvá rušného života šľachtica, vojaka a hrdinu Mikuláša II. Pálfiho počas nových nočných prehliadok na hrade Červený Kameň.

V tohtoročnej letnej sezóne uvedie Múzeum Červený Kameň Slovenského národného múzea svoje nové divadelné predstavenie, nočné prehliadky pomenované po najslávnejšom z pálfiovských majiteľov červenokamenského panstva.

Nová inscenácia je z hľadiska niekoľkoročnej histórie predstavení na Červenom Kameni po formálnej i obsahovej stránke inovatívnym dielom – netradičným spôsobom sa venuje len jednej postave dejín hradu Červený Kameň. Len jednej, avšak tej najslávnejšej.

Návštevník sa oboznámi so strhujúcimi historickými udalosťami jedného z najzaujímavejších období slovenských dejín – s obdobím renesancie, osmanskej hrozby, náboženských nepokojov, rozkvetu vzdelanosti, alchýmie, mágie, ale aj „nových barónov", ktorí sa stávali elitou spoločnosti vďaka protiosmanskej vojne a podpore Habsburgovcov. Za baróna s najzávratnejšou šľachtickou kariérou v strednej Európe 16. storočia označujú práve Mikuláša II. Pálfiho, prvého majiteľa Červeného Kameňa z rodu Pálfiovcov, ktorí vlastnili hrad vyše tri a pol storočia až do II. svetovej vojny.

Inscenácia však nie je len dielom s didaktickým posolstvom o jeho živote, ale, po formálnej stránke, i strhujúcou paletou pestrých foriem – od klasickej činohry využívajúcej jedinečnú scénu autentických priestorov hradných interiérov, cez rozprávačskú fantazijnosť a imagináciu, až po tieňohru, prvky bábkoherectva, grotesku či klauniádu.

Príbeh, ktorý pred očami návštevníkov zažíva historická osoba Mikuláš Pálfi, interpretuje historik 21. storočia a priam žonglérsky sa s ním zahráva nadčasová postava dvorného šaša, je životnou cestou baróna Pálfiho. Tá zavedie všetkých zúčastnených do jeho súkromných sfér, k obchodným rokovaniam, k zákulisnému uzatváraniu sobášneho paktu, na audienciu u cisára Rudolfa II., k extrémnym riešeniam náboženských sporov i priamo na bojové pole.

Prehliadky v termínoch 8. júl, 12. august a 2. september 2017 začínajú každú celú hodinu od 18:00 do 22:00.

Web: hrad Červený Kameň