Baroková kratochvíľa

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'32'' E17°6'1''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 15.6.2017

Typ podujatia: gastronomické podujatie, historické podujatie

Môcť sa tak vrátiť v čase... Ide to! V obnovenej tereziánskej záhrade na Bratislavskom hrade sa budete môcť nechať unášať barokovým tancom a hudbou.

Materiálnu kultúru spred tristo rokov predvedie skupina Fringia 15. júna.

Originálnu pastvu pre oči v rámci Roka Márie Terézie organizujú Bratislavský okrášľovací spolok a Historické múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave. Podujatie sa koná ako súčasť Konferencie Vitam et sanguinem, Mária Terézia a Uhorsko 1740 - 1780, ktorá bude 14. - 15. júna 2017.

Program:
1. úvodné slovo a privítanie
2. prvý tanečný vstup
3. rozprava o dobovom prestieraní a pozvánka k nazretiu hodovania na slávnostnej dobovej tabuli
4. slávnostné salvy z diel
5. tanečný workshop - učenie barokových tancov pre verejnosť
6. rozprava o tradičnom odeve baroka až neskorého baroka - rokoka (Tereziánskych čias)
7. druhý tanečný vstup
8. záverečné poďakovanie

Zdroj: Bratislavský okrášľovací spolok

Web: Bratislavský okrášľovací spolok