Bardkontakt

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov

GPS: N49°17'33'' E21°16'35''

Miesto konania: Bardejov

Termín konania: 21.8.2017 - 22.8.2017

Typ podujatia: kongres, konferencia, trh, jarmok

Jarmočný týždeň v Bardejove už v pondelok odštartuje 25. ročníkom medzinárodnej vedeckej konferencie Bardkontakt týkajúcej sa problematiky mestských pamiatkových centier. „Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“ sú hlavnou témou jubilejného ročníka.

Vedecká konferencia sa bude konať 21. a 22. augusta v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v budove Mestského úradu metropoly Šariša na Radničnom námestí. Dáva priestor na stretnutia odborníkov zaoberajúcich sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektantov, pracovníkov pamiatkových úradov a samospráv miest. Počas dvojdňovej konferencie vystúpi k danej téme so svojimi príspevkami 31 prednášateľov. Nad týmto podujatím prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR  Bratislava a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici.

Tematické okruhy konferencie

  • regenerácia pamiatok a pamiatkových území v kontexte úloh miest a obcí – aktivity, iniciatívy, limity, námety na riešenie
  • ochrana pamiatok – vec verejná alebo súkromná? (využívanie verzus kultúrne hodnoty pamiatok, financovanie, sprístupnenie, pomoc verejných inštitúcií...)
  • zodpovednosť a úlohy samosprávy – uplatnenie verejného záujmu v aktivitách súkromného sektoru, otázky zodpovednosti za vyvolané dopady
  • realizácia využívania pamiatok – skúsenosti, podnety, námety na riešenie

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier - konanej periodicky raz ročne počas výstavy Bardkontakt. Organizátorom výstavy a konferencie je mesto Bardejov.

Web: oficiálne stránky mesta