Adventné koncerty v Trnave

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'49'' E17°35'16''

Miesto konania: Trnava

Termín konania: 2.12.2018 - 22.12.2018

Typ podujatia: náboženské podujatie, Vianoce, koncert, podujatie pre mladých, TIP

Atmosféru očakávania najkrajších sviatkov roka v Trnave dotvoria nevšedné hudobné udalosti - štyri víkendové adventné koncerty v barokovej nádhere Kostola svätého Jakuba.

Sviatky pokoja vítame často v strese a v náhlení. Chceme všetko stihnúť, vybaviť, nakúpiť a sami seba tým oberáme o tú pravú atmosféru a náladu. Advent v Trnave pripomína, že to naozaj dôležité je pohoda a čas pre seba a blízkych. Trnavské adventné koncerty istotne naladia na tú pravú predvianočnú nôtu a dovolia vám spomaliť, rozjímať a užiť si adventný čas v pokoji a naplno.

Atmosféra pred sviatkami sa často spája so zhonom. Upokojiť myseľ a nadýchnuť sa môžete v rímskokatolíckom Kostole svätého Jakuba. Každý decembrový víkend tam odznie adventný koncert. Vianoce sú predovšetkým o ľuďoch, ktorí ich tvoria. Prvý víkend sa o svoj talent podelí ľudová spevácka skupina Trnky, o týždeň neskôr odohrajú koncert Horehronskí chlopi. Jedinečný hlas speváčky Márie Čírovej zaznie v kostole 15. decembra a o sviatočnú náladu sa na záver postarajú operné hviezdy. Koncerty začínajú vždy o ôsmej hodine večer po bohoslužbe.

ADVENTNÉ KONCERTY V TRNAVE

02. december 20:00 Trnki
08. december 20:00 Horehronskí chlopi
15. december 20:00 Mária Čírová
22. december 20:00 Operné hviezdy a hostia

Trnki, ženská spevácka skupina z Horehronia interpretuje tradičným viachlasným vokálnym štýlom pôvodné piesne z horehronských obcí Telgártu, Šumiaca, Vernáru, Pohorelej a Heľpy so snahou zachovávať tradičné postupy pri tvorbe a vo vedení jednotlivých hlasov. Ženská spevácka skupina vznikla v roku 2004 a jej drvivú väčšinu tvoria rodáčky z Horehronia. Pôsobí pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici pod vedením Tatiany Salajovej.

Unikátne teleso Horehronskí chlopi, utvorené zo speváckych skupín štyroch obcí Horehronia spod južnej časti Kráľovej hole, pozostáva z pánov z Pohorelej, Šumiaca, Telgártu a Vernára. Vo všetkých týchto obciach dlhoročne fungujú mužské spevácke skupiny, ktoré sú nositeľom prvku zapísaného v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO pod názvom Horehronský viachlasný spev. Je typický intenzívnymi hrdelnými prejavmi s veľkou nosnosťou do diaľky a dobre počuteľnými viachlasnými súzvukmi a patrí k najvýraznejším a najtrvácnejším tradíciám Horehronia.

Predvianočný koncert Márie Čírovej sa stal pre mnohých akousi tradíciou. Vo výnimočnej atmosfére františkánskeho kostola by ste si ho určite nemali nechať ujsť. Mária zahrá spolu so svojou kapelou a sláčikovým kvartetom.

Kostol svätého Jakuba v Trnave dva dni pred Štedrým dňom privíta Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a viacerých operných sólistov. Pod dirigentskou taktovkou Adriána Kokoša a za klavírneho sprievodu Branka Ladiča tu bude tu znieť soprán Mariany Hochelovej, barytón Daniela Čapkoviča a bas Petra Mikuláša.

Web: oficiálne stránky mesta

Videogaléria