12 patrónov vedy, techniky a remesiel

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

GPS: N48°56'39'' E20°33'33''

Miesto konania: Multi centrum v Spišskej Novej Vsi

Termín konania: 10.11.2016 - 31.1.2017

Typ podujatia: výstava

Zaužívanou a zaujímavou tradíciou bolo v rôznych sférach života utiekať sa pod ochranu, záštitu, podporu či pomoc k patrónom z radov svätcov. Nie je tomu inak ani v histórii techniky, kde sa tiež hojne vyskytuje patrónstvo remesiel, rôznych disciplín vedy a techniky.

Námetom tejto netradičnej výstavy je poukázať na význam patrónov pre jednotlivé múzejné technické odbory. Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave sprostredkúva 12 patrónov: Archanjel Gabriel (patrón telekomunikácií), sv. Izidor (patrón internetu a užívateľov PC), sv. Vavrinec Rímsky (patrón tlačiarov, knihovníkov, archivárov), sv. Eligius (patrón zlatníkov, kováčov, kovolejárov, numizmatikov), sv. Dominik de Guzmán (patrón astronómov), sv. Medard (patrón meteorológov), sv. Tomáš (patrón zememeračov, geometrov, stavebníkov, architektov), sv. Albert Veľký (patrón fyzikov a chemikov) , sv. Peter (patrón hodinárov), sv. Veronika (patrónka fotografov), sv. Ján Krstiteľ (patrón krajčírov) a sv. Barbora (patrónka baníkov, stavbárov, hasičov).

Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov (astronómia¸ fyzika, chémia, baníctvo, oznamovacia technika, geodézia, fotografická technika, hodinárstvo, kníhtlač, kováčstvo, hutníctvo, strojárstvo, stavebníctvo), ktorých vývoj Slovenské technické múzeum dokumentuje. Časť exponátov viažucich sa k téme patrónov je prezentovaná na tejto výstave po prvýkrát.

Vernisáž výstavy sa koná 10. novembra, výstava trvá od 11. novembra 2016 do 31. januára 2017.

Zdroj: Slovenské technické múzeum v Košiciach